Kate và William hoãn tuần trăng mật

01/05/2011 13:25
Cặp đôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật vào một dịp khác trong thời gian tới, chứ không đi luôn ngay sau ngày cưới như đã dự định.