Dù có thương nhà trường ...cũng chịu

01/12/2018 07:42
(GDVN) - Chuyện chỉ tiêu thi đua hành khổ giáo viên, làm khó nhà trường ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập thậm chí ảnh hưởng đến tương lai của các em.

Chạy chuẩn ở trường chuẩn

17/10/2018 08:02
(GDVN) - Sau khi trường được công nhận chuẩn xong thì giáo viên tiếng Anh cũng rút đi trong sự ngỡ ngàng của thầy trò và phụ huynh nhà trường.

Nghịch lý trường chuẩn

21/05/2011 01:32
Thử nhìn lại một vài trường chuẩn từ một góc nhìn khác, ta sẽ thấy có những nghịch lý đáng buồn.