Thông tư 30: Thư gửi ông Hoàng Mai Lê

25/02/2015 06:00
(GDVN) - Xin gửi ý kiến của cá nhân tôi, có thể không có ý nghĩa với ông nhưng tôi muốn ông thấy rằng chúng tôi quan tâm tới TT30 và muốn TT30 được mọi người đón nhận.