Trường Sa, vẳng tiếng chuông chùa…

09/02/2013 08:28

Trường Sa – Trong hình dung của những người chưa từng đặt chân tới – thật xa ngại khó bề. Trường Sa – Trong thân nhân những người lính đảo – là nỗi thương nhớ khắc khoải khôn nguôi. Trường Sa, Trong trái tim mỗi người Việt yêu nước, là cương vực quốc gia, là danh dự và chủ quyền Tổ quốc, là hồn non nước cha ông nghìn năm…Hồn non nước thiêng liêng ấy giờ ngày ngày hòa quyện trong vẳng tiếng chuông chùa được đại đức Thích Giác Nghĩa thỉnh lên mỗi sớm mỗi chiều…

Đức Pháp chủ:Nhà sư không có đạo hạnh, trí tuệ thì lấy gì mà dạy người

09/11/2012 13:09
(GDVN) - "Sư là khuôn mẫu, mô phạm của loài người, chí ít là trong một cộng đồng người, nếu không có đạo hạnh, không có trí tuệ thì lấy gì mà dạy người? Lấy gì làm gương tốt để mọi người noi theo?", đó là những lời đạo từ, cảnh tỉnh sách tiến, răn bảo động viên đại chúng của Đức đệ tam Pháp chủ GHPGVN - HT Thích Phổ Tuệ...

Sự thật và gốc tích pho tượng "mọc tóc" huyền bí

10/02/2012 08:01

Xung quanh pho tượng mọc tóc, nhiều lời đồn còn cho rằng đó là tượng của một vị sư người Pháp tu hành đắc đạo mà hóa Phật ?! Không ít phật tử tin theo những lời đồn này bởi pho tượng có dáng vẻ của người châu Âu.