Yahoo! Messenger đóng cửa phòng chat công cộng

03/12/2012 07:29
Từ ngày 14-12, trình tin nhắn tức thời Yahoo! Messenger sẽ đóng cửa các phòng chat công cộng (Public Chat Room), PingBox, Voice Phone và không còn kết nối đến Windows Live Messenger.