Không tiếc tiền xem "lá số cuộc đời", nghề tử vi "hốt bạc"

08/02/2012 07:02
(GDVN) - Những ngày bình thường, thầy L. vốn đã đông khách. Vào dịp đầu năm, mỗi ngày thầy "mở hàng" từ 8 giờ sáng cho đến nhá nhem tối vẫn chưa hết việc. Người đến lấy lá số cuộc đời chen chân xếp thành hàng dài. Mặc dù không cần niêm yết nhưng mỗi người đến đây đều ngầm hiểu: 150 nghìn đồng/lần lấy lá số tử vi...