Tăng cường kiểm tra, phòng chống tham nhũng tại Thành phố Hồ Chí Minh

28/11/2017 07:32
Lại Cường
(GDVN) - Thông qua kiểm tra, giám sát để nắm tình hình, đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 27/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng năm 2017.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thảnh ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ.

Tăng cường kiểm tra, phòng chống tham nhũng tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (Ảnh: Báo chính phủ)

Buổi làm việc nhằm triển khai Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và nhiệm vụ được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Mục đích yêu cầu của Đoàn công tác là thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc để nắm tình hình, đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân, chỉ đạo biện pháp chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Ban Chỉ đạo.

Tăng cường kiểm tra, phòng chống tham nhũng tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Chủ tịch Quốc hội: “Phải có trách nhiệm với dân”

Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc phải được tiến hành theo kế hoạch đề ra, việc xem xét, đánh giá, kết luận, chỉ đạo phải bảo đảm chính xác, khách quan, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nếu có sai phạm.

Nội dung kiểm tra, giám sát, đôn đốc gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về phòng chống tham nhũng;

Kết quả triển khai các nhiệm vụ và giải pháp phòng ngừa tham nhũng; việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội theo công văn của Ban Nội chính Trung ương về thực hiện kết luận phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;

Việc thực hiện các kết luận và kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán.

Đây là cơ sở quan trọng để Đảng và Nhà nước có chính sách, pháp luật đối với công tác phòng chống tham nhũng đối với công tác này của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Lại Cường