Tập huấn cán bộ bảo hiểm xã hội hướng tới sự hài lòng của người dân

10/11/2018 17:00
Vũ Phương
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội tổ chức Tập huấn nâng cao đạo đức công vụ, kỹ năng ứng xử cho công chức, viên chức làm việc tại bộ phận “ một cửa”, tiếp dân.

Trong các ngày 10/11 và 17-18/11/2018, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao đạo đức công vụ và kỹ năng ứng xử cho hơn 400 công chức, viên chức là lãnh đạo chủ chốt, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận “ một cửa”, tiếp dân thuộc bảo hiểm xã hội Thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giám đốc bảo hiểm xã hội Thành phố Nguyễn Đức Hòa cho biết bảo hiểm xã hội Thành phố có chức năng thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người dân, người lao động trên địa bàn Thủ đô.

Với khối lượng công việc nhiều, đối tượng phục vụ đông, đa dạng, địa bàn lớn nên việc tập huấn kỹ năng ứng xử, giao tiếp cho cán bộ, viên chức linh hoạt, mềm dẻo, chủ động trong mọi tình huống, phục vụ tận tình người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế rất cần thiết và hữu ích.

Là địa phương đầu tiên trong cả nước được bảo hiểm xã hội Việt Nam chọn tổ chức Hội nghị tập huấn này, bảo hiểm xã hội Thành phố coi đây là cơ hội quý báu, cán bộ viên chức được trau dồi, trang bị các kỹ năng mềm trong ứng xử giải quyết công việc văn minh, kịp thời, hiệu quả, hướng tới mục tiêu đạt trên 90% sự hài lòng của người dân vào năm 2030 theo Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tập huấn cán bộ bảo hiểm xã hội hướng tới sự hài lòng của người dân ảnh 1
Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội yêu cầu, cán bộ bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội làm chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, hướng tới sự hài lòng của người dân hơn nữa. 

Giám đốc Nguyễn Đức Hòa cũng yêu cầu cán bộ, viên chức bảo hiểm xã hội Thành phố cần tích cực trao đổi, thảo luận về các tình huống nảy sinh từ thực tiễn để hội nghị tập huấn đạt được hiệu quả cao.

Theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Hùng Sơn, những năm qua, bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đã triển khai rất tốt những chỉ đạo, yêu cầu của bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện đạo đức công vụ, kỹ năng ứng xử trong đơn vị.

Tuy nhiên, với những yêu cầu mới từ thực tế và những thay đổi, cải cách trong hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã và đang đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao hơn trong thực hiện công vụ. Gần đây nhất, tại Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã đặt ra mục tiêu xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, linh hoạt hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; ngành bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Những mục tiêu đó, đòi hỏi toàn ngành bảo hiểm xã hội và cụ thể là từng cán bộ phải không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ, tinh thần thái độ phục vụ.

Tập huấn cán bộ bảo hiểm xã hội hướng tới sự hài lòng của người dân ảnh 2
Ông Lê Hùng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát biểu  tại buổi tập huấn. 

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Hùng Sơn đã nêu bật các nội dung về đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp; phổ biến Quyết định số 889/QĐ-bảo hiểm xã hội của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam mới ban hành về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng đến mục tiêu xây dựng ngành bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp; chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội từ hành chính sang phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và tổ chức, doanh nghiệp.

Thực hiện công khai quy tắc ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội của công chức, viên chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý trách nhiệm khi công chức, viên chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức, viên chức.

Quy tắc ứng xử quy định, công chức, viên chức, người lao động khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong các hoạt động ngoài xã hội phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, các quy định về quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức, những việc công chức, viên chức không được làm quy định trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quy định pháp luật khác.

Vũ Phương