Thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ giảm phiền hà cho dân

02/11/2018 15:14
Vũ Phương
(GDVN) - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chuyển đổi sang thẻ bảo hiểm y tế điện tử trong tương lai sẽ mang lại lợi ích lớn cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Sáng 2/11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 10/2018. Ông Đào Việt Ánh – Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Ông Vũ Quốc Tuấn – Phó Chánh văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 31/10/2018, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 14,19 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện là 251 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp là 12,13 triệu người; bảo hiểm y tế là 82,33 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,62% dân số.

Toàn Ngành thu 26.235 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10/2018 toàn Ngành thu 264.462 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch cả năm; trong đó: thu bảo hiểm xã hội là 175.152 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp là 12.417 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế là 76.892 tỷ đồng.

Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng thông tin về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, toàn Ngành đã giải quyết 11.084 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 70.690 người hưởng trợ cấp 1 lần; 838.483 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 10 tháng đầu năm đã giải quyết 101.766 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết 676.605 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.025.482 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Cả nước có khoảng 15,07 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; lũy kế 10 tháng đầu năm có 146,552 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, Ngành cũng phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 63.210 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.812 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết cho 597.577 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 31.186 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ giảm phiền hà cho dân ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị cung cấp thông tin báo chí tháng 10/2018. ảnh: VP.

Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, toàn Ngành thực hiện chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 24.972 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 10/2018, số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn Ngành là 252.990 tỷ đồng, đạt 85,94% kế hoạch cả năm;

Trong đó chi bảo hiểm xã hội từ nguồn Ngân sách là 37.642 tỷ đồng, chi bảo hiểm xã hội từ Quỹ bảo hiểm xã hội 126.729 tỷ đồng, chi Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 7.497 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 80.921 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo, thông tin với báo chí về lợi ích của người tham gia khi chuyển đổi sang thẻ bảo hiểm y tế điện tử, ông Đào Việt Ánh – Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: “Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chỉ đạo ngày 08/5/2018 Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4173/VPCP-KSTT về việc giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Thẻ bảo hiểm y tế phải có gắn chíp với giải pháp công nghệ do Việt Nam làm chủ, bảo đảm kết nối, liên thông, tích hợp an toàn và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương liên quan”.

Ông Đào Việt Ánh cũng cho biết: “Chuyển đổi sang thẻ bảo hiểm y tế điện tử trong tương lai sẽ mang lại lợi ích lớn cho các bên liên quan như cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh và đặc biệt là người tham gia bảo hiểm y tế.

Đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử giúp giải quyết tình trạng trục lợi lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế do người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh phải thực hiện việc xác thực nhân thân của chủ thẻ thông qua thông tin sinh trắc học sẽ ngăn chặn tình trạng mượn thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời rút ngắn thời gian làm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh.

Giảm thời gian thực hiện công tác giám định và thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo phương thức thủ công”.

Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đối với người tham gia bảo hiểm y tế: Những người đang tham gia bảo hiểm y tế đã có thẻ giấy sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội chủ động chuyển đổi sang thẻ điện tử và không yêu cầu phải lập bổ sung hồ sơ.

Người tham gia khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không mang giấy tờ tùy thân có thể thực hiện xác thực nhân thân bằng thông tin sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt...

Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử góp phần cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục như: In gia hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hàng năm; đổi thẻ bảo hiểm y tế do sai, lệch thông tin, thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, điều chỉnh quyền lợi, đối tượng; thu hồi thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng đối với người lao động báo giảm… Qua đó, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Vũ Phương