Thanh Hóa tạm dừng hoạt động kỹ năng sống trong nhà trường

11/10/2017 14:44
XUÂN QUANG
(GDVN) - Công văn vừa được bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa ký, ban hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 2406/SGDĐT-TTr ngày 11/10/2017 về việc chấn chỉnh tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thanh Hóa tạm dừng hoạt động kỹ năng sống trong nhà trường ảnh 1
Học sinh học kỹ năng sống tại Viện Giáo dục Đông Nam Á. Ảnh đăng trên Báo Tin tức.

Trước đó, qua thanh tra, kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo và đơn thư phản ánh, việc triển khai thực hiện thông tư 04/2014/TT-BGDĐT tại một số đơn vị, trường học còn thiếu sót, tồn tại gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cụ thể:

Vi phạm quy định trong việc dạy thêm, học thêm, ép buộc học sinh tổ chức hoạt động trong giờ chính khóa.

Các công ty hợp đồng giáo viên ngay tại trường, liên kết dạy học sinh mình phụ trách.

Công tác quản lý hồ sơ thu, chi tài chính chưa đúng quy định; không thực hiện công khai tài chính theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ liên kết với các công ty chưa đầy đủ, hợp đồng liên kết chưa cụ thể về trách nhiệm của các bên.

Chương trình tài liệu chưa được thẩm định; công tác kiểm tra giám sát của phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc thiếu chặt chẽ và thường xuyên.

Chưa chấn chỉnh kịp thời thiếu sót, tồn tại đối với các cơ sở giáo dục và các công ty tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

Thanh Hóa tạm dừng hoạt động kỹ năng sống trong nhà trường ảnh 2

Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục kêu gọi đừng "ăn bớt" ngày hè của trẻ

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đã ký, liên kết với các công ty tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống tạm dừng triển khai từ ngày 16/10/2017.

Sau khi các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục rà soát đánh giá, báo cáo kết quả qua một năm triển khai, khắc phục những bất cập, thiếu sót, tồn tại, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Thông tư số 04/2014/TT/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với tất cả các cấp học, bậc học; kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát để các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy định.

Ông Lê Văn Nguồn, Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết thêm, đối với các cơ sở giáo dục đã triển khai thu tiền tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống năm học 2017-2018 thì phải trả lại tiền cho phụ huynh.

"Trường hợp các cơ sở giáo dục cố tình vi phạm nội dung công văn trên, sẽ bị xử lý theo quy định", ông Nguồn nói.

Cùng với công văn nói trên, mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã thành lập đoàn thanh tra, rà soát, chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh. 

XUÂN QUANG