Thanh tra việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ tràn lan ở Hải Dương

23/10/2016 08:53
Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng yêu cầu thực hiện thanh tra việc bổ nhiệm cán bộ, công chức diễn ra tràn lan thời gian vừa qua tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Ngày 22/10, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nội vụ thực hiện thanh tra công vụ tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về sự việc báo chí phản ánh việc bổ nhiệm, đề bạt công chức tràn lan.

Công văn nêu rõ: Ngày 17/10/2016, Báo Nhân dân có bài viết “Chuyện như đùa ở Hải Dương” thông tin, phản ánh việc tuyển dụng lao động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức diễn ra một cách tràn lan thời gian vừa qua tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nội vụ thực hiện thanh tra công vụ tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về sự việc báo nêu.

Nếu đúng như báo chí phản ánh, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/11/2016.

Ngọc Quang