Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533)

18/05/2012 09:20
(GDVN) - Thào Thị Dung đến từ Hòa Bình hiện bạn đang là sinh viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 1
Câu nói yêu thích: hãy làm những việc bạn chưa từng làm để nhận lại những thứ bạn chưa từng có
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 2
Dung ước mơ trở thành một nhà Báo đối ngoại tài ba.
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 3
Dung đã từng giành giải nhất học sinh thanh lịch các trường dân tộc nội trú toàn quốc, 12 năm học xếp loại học sinh khá giỏi.
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 4
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 5
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 6
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 7
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 8
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 9
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 10
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 11
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 12
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 13
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 14
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 15
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 16
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 17
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 18
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 19
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 20
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 21
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 22
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 23
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 24
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 25
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 26
 Thào Thị Dung, Hòa Bình, HV Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (1533) ảnh 27