Cảnh sắc diệu kỳ ở sân golf đẹp nhất Trung Quốc

03/02/2012 17:40 Hà Trang
(GDVN) - Golf vốn dĩ đã là môn thể thao dành cho tầng lớp thượng lưu, để được chơi ở một trong những sân golf đẹp nhất thế giới này càng khiến người ta phải bỏ ra rất nhiều tiền.
Thiên nhiên giao hòa trong sân golf đẹp nhất Trung Quốc.
Thiên nhiên giao hòa trong sân golf đẹp nhất Trung Quốc.
Thiên nhiên giao hòa trong sân golf đẹp nhất Trung Quốc.
Thiên nhiên giao hòa trong sân golf đẹp nhất Trung Quốc.
Thiên nhiên giao hòa trong sân golf đẹp nhất Trung Quốc.
Thiên nhiên giao hòa trong sân golf đẹp nhất Trung Quốc.
Thiên nhiên giao hòa trong sân golf đẹp nhất Trung Quốc.
Thiên nhiên giao hòa trong sân golf đẹp nhất Trung Quốc.
Thiên nhiên giao hòa trong sân golf đẹp nhất Trung Quốc.
Thiên nhiên giao hòa trong sân golf đẹp nhất Trung Quốc.
Thiên nhiên giao hòa trong sân golf đẹp nhất Trung Quốc.
Thiên nhiên giao hòa trong sân golf đẹp nhất Trung Quốc.
Hà Trang