Đau lòng cảnh trẻ em Trung Quốc bị đánh đập, cưỡng ép tập thể thao (1)

03/08/2012 15:30 Tấn Minh