Đau lòng cảnh trẻ em Trung Quốc bị đánh đập, cưỡng ép tập thể thao (3)

04/08/2012 13:48 Tấn Minh