London đẹp lạ kỳ trước giờ ngày khai màn Thế vận hội

25/07/2012 06:34 Mỹ Trinh
(GDVN) - Chỉ còn ít ngày nữa, Thế vận hội mùa hè 2012 sẽ khai màn, thành phố London đã sẵn sàng để tổ chức một kỳ Olympic ấn tượng nhất có thể.
Cầu tháp London (Tower Bridge) - biểu tượng của thủ đô London được trang trí vòng tròn Olympic nặng hơn 3 tấn, rộng 25m, cao 11,5 m. Trong những ngày diễn ra Olympic, cây cầu sẽ được thắp sáng rực rỡ với sự phối hợp của các hiệu ứng ánh sáng.
Cầu tháp London (Tower Bridge) - biểu tượng của thủ đô London được trang trí vòng tròn Olympic nặng hơn 3 tấn, rộng 25m, cao 11,5 m. Trong những ngày diễn ra Olympic, cây cầu sẽ được thắp sáng rực rỡ với sự phối hợp của các hiệu ứng ánh sáng.
Cầu tháp London (Tower Bridge) - biểu tượng của thủ đô London được trang trí vòng tròn Olympic nặng hơn 3 tấn, rộng 25m, cao 11,5 m. Trong những ngày diễn ra Olympic, cây cầu sẽ được thắp sáng rực rỡ với sự phối hợp của các hiệu ứng ánh sáng.
Cầu tháp London (Tower Bridge) - biểu tượng của thủ đô London được trang trí vòng tròn Olympic nặng hơn 3 tấn, rộng 25m, cao 11,5 m. Trong những ngày diễn ra Olympic, cây cầu sẽ được thắp sáng rực rỡ với sự phối hợp của các hiệu ứng ánh sáng.
Cầu tháp London (Tower Bridge) - biểu tượng của thủ đô London được trang trí vòng tròn Olympic nặng hơn 3 tấn, rộng 25m, cao 11,5 m. Trong những ngày diễn ra Olympic, cây cầu sẽ được thắp sáng rực rỡ với sự phối hợp của các hiệu ứng ánh sáng.
Đường phố London cũng dần nóng lên với không khí của Olympic 2012.
Đường phố London cũng dần nóng lên với không khí của Olympic 2012.
Đường phố London cũng dần nóng lên với không khí của Olympic 2012.
Đường phố London cũng dần nóng lên với không khí của Olympic 2012.
Đường phố London cũng dần nóng lên với không khí của Olympic 2012.
Chiếc bao đựng súng của cảnh sát cũng được trang trí biểu tượng Olympic.
Những nhà thi đấu, sân vận động, trung tâm tập luyện hiện đại đã sẵn sàng đón các vận động viên khắp nơi trên thế giới đến tranh tài.
Những nhà thi đấu hiện đại đã sẵn sàng đón các vận động viên khắp nơi trên thế giới đến tranh tài.
Những nhà thi đấu, sân vận động, trung tâm tập luyện hiện đại đã sẵn sàng đón các vận động viên khắp nơi trên thế giới đến tranh tài.
Những nhà thi đấu, sân vận động, trung tâm tập luyện hiện đại đã sẵn sàng đón các vận động viên khắp nơi trên thế giới đến tranh tài.
Những nhà thi đấu, sân vận động, trung tâm tập luyện hiện đại đã sẵn sàng đón các vận động viên khắp nơi trên thế giới đến tranh tài.
Những nhà thi đấu, sân vận động, trung tâm tập luyện hiện đại đã sẵn sàng đón các vận động viên khắp nơi trên thế giới đến tranh tài.
Những nhà thi đấu, sân vận động, trung tâm tập luyện hiện đại đã sẵn sàng đón các vận động viên khắp nơi trên thế giới đến tranh tài.
Những nhà thi đấu, sân vận động, trung tâm tập luyện hiện đại đã sẵn sàng đón các vận động viên khắp nơi trên thế giới đến tranh tài.
Những nhà thi đấu, sân vận động, trung tâm tập luyện hiện đại đã sẵn sàng đón các vận động viên khắp nơi trên thế giới đến tranh tài.
Những nhà thi đấu, sân vận động, trung tâm tập luyện hiện đại đã sẵn sàng đón các vận động viên khắp nơi trên thế giới đến tranh tài.
Những nhà thi đấu, sân vận động, trung tâm tập luyện hiện đại đã sẵn sàng đón các vận động viên khắp nơi trên thế giới đến tranh tài.
Những nhà thi đấu, sân vận động, trung tâm tập luyện hiện đại đã sẵn sàng đón các vận động viên khắp nơi trên thế giới đến tranh tài.
Những nhà thi đấu, sân vận động, trung tâm tập luyện hiện đại đã sẵn sàng đón các vận động viên khắp nơi trên thế giới đến tranh tài.
Những nhà thi đấu, sân vận động, trung tâm tập luyện hiện đại đã sẵn sàng đón các vận động viên khắp nơi trên thế giới đến tranh tài.
Những nhà thi đấu, sân vận động, trung tâm tập luyện hiện đại đã sẵn sàng đón các vận động viên khắp nơi trên thế giới đến tranh tài.
Những nhà thi đấu, sân vận động, trung tâm tập luyện hiện đại đã sẵn sàng đón các vận động viên khắp nơi trên thế giới đến tranh tài.
Những nhà thi đấu, sân vận động, trung tâm tập luyện hiện đại đã sẵn sàng đón các vận động viên khắp nơi trên thế giới đến tranh tài.
Mỹ Trinh