Nạn trộm cắp, móc túi hoành hành ở London trong dịp Olympic

23/07/2012 12:20 Tuyết Trinh
(GDVN) - Nạn trộm cắp, móc túi hoành hành ở London trong dịp Olympic.
Tuyết Trinh