'Tia chớp' Usain Bolt lấy lại danh tiếng ở đường chạy 200m

04/09/2011 08:09 Mai Mai
(GDVN) - Bị loại ở vạch xuất phát tại đường chạy sở trường 100m là một nỗi hổ thẹn đối với Usain Bolt. Nhưng anh đã kịp lấy lại danh tiếng tại nội dung 200m.
Usain Bolt trên đường chạy 200m. Anh đã không còn xuất phạt hụt như ở nội dung sở trưởng 100m.
Anh băng băng về đích như một tia chớp.
Mai Mai