Ấu trùng - Larva (21): Ăn nhầm ớt

24/12/2011 11:06 Tống Linh (st)
(GDVN) - Đã ăn nhầm ớt cay muốn chết lại cọn bị đánh bầm dập thế này, đáng thương quá. 
Tống Linh (st)