Chuẩn không phải Chỉnh!

22/12/2011 10:41 (Sưu tầm)
(GDVN) - Một anh chàng nhận được điện thoại từ một cô gái:

- Alo tôi nghe?

- Dạ. Alo, anh là anh Chỉnh phải không ạ?

- Chuẩn không phải Chỉnh.

- Vâng. Em nè, là người hôm bữa anh có khen em đẹp đấy ạ, có thiệt em đẹp vậy không anh?

- Chuẩn không phải Chỉnh em ơi!

- Ôi thích thế.

- Cái con dở người này, tao không phải Chỉnh, tao tên Chuẩn.

- !!!!!! 

(Sưu tầm)