Chuyện cảm động: Mắt xích cuộc sống

12/08/2012 12:36 TL (st)
(GDVN) - Cuộc sống vốn là sự liên kết của những mắt xích, chẳng có mắt xích nào sinh ra mà vô dụng. Vì thế đừng bao giờ quyên và đánh mất giá trị của bản thân.
TL (st)