Cục vàng tạ rưỡi của anh!

21/12/2011 15:31 (Sưu tầm)
(GDVN) - Nửa đêm có tiếng gõ cửa.  
Ông chủ nhà cẩn thận không mở cửa mà chỉ hỏi: - Ai đó? - Cướp đây. - Muốn gì? - 15 cây vàng. - Một tạ rưỡi được không? - Không đùa, nếu “câu giờ” thì cả ngôi nhà này sẽ bị thiêu trụi đấy. - Tôi không đùa. Một tạ rưỡi vàng có được không? - Vậy thì mang ra đây. Ông chủ nhà quay sang vợ: - Em yêu, cục vàng của anh, ra nói chuyện với họ đi.
(Sưu tầm)