Cười ngất 'chàng tiên cá' ngày lụt

27/11/2012 12:09 Theo Xzone
Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, con người vẫn nghĩ ra những ý tưởng rất độc đáo.

Theo Xzone