Không! Em đang đếm

10/12/2011 14:05
(GDVN) - Chàng ngồi tâm sự với nàng:

- Chàng: Anh hỏi em. Trước anh em đã đến với bao nhiêu người đàn ông rồi ???

- Nàng: .....!!!!!!

- Chàng: Em giận anh à ??

- Nàng: Không! Em đang đếm !!

..................