Lác "cà khịa" thọt

14/12/2011 18:24 (Sưu tầm)
(GDVN) - Hai ông lác và thọt gặp nhau tại cầu thang nhà chung cư.

Vốn không ưa nhau từ lâu nên ông lác gây sự:

- Mày thích nhìn đểu tao à?

Không kiềm chế nổi, ông thọt tức giận:

- Ông lại song phi cho mày phát bây giờ.

(Sưu tầm)