Lấy ở đâu ra mà lắm... bão thế!

16/12/2011 00:01 (Sưu tầm)
(GDVN) - Thuyền trưởng hỏi thi một thí sinh của trường hàng hải:
- Nếu cơn bão đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì ? - Tôi sẽ thả neo. - Từ phía mũi tàu? - Tôi thả neo thứ hai. - Từ phía đuôi tàu? - Tôi thả cái neo nữa. - Anh lấy ở đâu ra nhiều neo thế? - Thế thưa thầy lấy ở đâu ra mà nhiều bão như vậy?
(Sưu tầm)