Siêu bói

01/01/2012 08:51 (Sưu tầm)

(GDVN) - Anh nọ gọi điện cho một vị thấy bói khá nổi tiếng:

- Alo! Thầy bói à, tôi có thể gặp ông vào thứ 6 được không

Đầu dây bên kia:

- Thứ 6 à! Không được rồi... Thứ 5 tao bị tai nạn rồi.

!!!

(Sưu tầm)