Tôi có nói gì đâu!

15/12/2011 18:08 (Sưu tầm)
(GDVN) - Ba phạm nhân đứng trước một cai ngục mắt lác.

Cai ngục trợn mắt nhìn phạm nhân A, hằm hằm hỏi: “Mày tên gì?”

Phạm nhân B vội nói:

- Dạ, tôi tên Ali.

Cai ngục nhìn sang phạm nhân B hét lên tức giận:

- Tao không hỏi mày.

Phạm nhân C sợ quá hét lên:

- Nhưng, tôi có nói gì đâu.

(Sưu tầm)