Vẫn như mọi khi

27/12/2011 08:05 (Sưu tầm)
(GDVN) - Có 4 chân mà đếm thành 6, có phải tại rượu không?

Chồng về khuya. Lên giường với vợ, nhìn xuống cuối giường thấy có 6 cái chân, hỏi:

- Quái, mọi khi anh với em chỉ có 4 chân, sao hôm nay lại 6?

- Anh nốc cho lắm rượu vào. Xuống tận cuối giường đếm từng cái xem! Chồng nghe lời đi xuống cuối giường đếm từng cái một và công nhận:

- Đúng là chỉ có 4 cái chân, như mọi khi.

(Sưu tầm)