Vớt hết rồi mà!!!!

09/08/2012 17:24 PhươngPhương (st)
(GDVN) -Nhìn ly nước, 1 ông nọ hét lên!!!
- Bồi, sao lại có con ruồi trong ly nước này? - Kỳ vậy? Hồi nãy tui vớt ra hết rồi mà? - !!!
PhươngPhương (st)