Vớt hết rồi mà!!!!

09/08/2012 17:24 PhươngPhương (st)
(GDVN) -Nhìn ly nước, 1 ông nọ hét lên!!!

- Bồi, sao lại có con ruồi trong ly nước này?

- Kỳ vậy? Hồi nãy tui vớt ra hết rồi mà?

- !!!

PhươngPhương (st)