Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng

14/04/2018 16:52
Như Hải
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể, tại Quyết định số 396/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Đặng Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Tư pháp - bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - ông Lê Công Thành (ảnh nguồn chinhphu.vn).

Tại Quyết định số 398/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Quyết định số 399/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Công Thành, quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Như Hải