Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thi làm Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

30/06/2020 06:16
Minh Nhật
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, tại Quyết định 899/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Tại Quyết định 898/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Thìn, để nghỉ hưu theo chế độ.

Minh Nhật