Thủ tướng phê chuẩn ông Phan Văn Mãi giữ chức Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh

31/08/2021 08:19
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh được phê chuẩn làm Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 29/8/2021 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Quyết định số 1444/QĐ-TTg ngày 29/8/2021, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong để nhận nhiệm vụ mới.

Nhật Minh