Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại

02/06/2014 06:18
Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng vừa có chỉ thị số 13/CT-TTg yêu cầu đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại.

Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp tại một số địa phương khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh bình thường.

Chỉ thị cũng nêu rõ, để tiếp tục làm rõ hiện trạng, phân loại các vấn đề để có giải pháp xử lý cụ thể theo đúng pháp luật và các cam kết quốc tế, đảm bảo an ninh trật tự và khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 20/5/2014, văn bản số 3758/VPCP-KTTH ngày 26/5/2014 và các văn bản chỉ đạo liên quan về đảm bảo an ninh trật tự, giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại ảnh 1
Công nhân các doanh nghiệp ở Bình Dương đã nhanh chóng đi làm trở lại sau sự cố đáng tiếc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có doanh nghiệp bị thiệt hại thành lập ngay tổ công tác hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính đặt trong Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế để hướng dẫn chi tiết và giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 29/5, Trung tướng Hoàng Kông Tư – Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, cho biết: “Các lực lượng được tăng cường cho các khu công nghiệp, khu chế xuất có các doanh nghiệp nước ngoài, đảm bảo an ninh trật tự để các doanh nghiệp, công nhân yên tâm làm việc. Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ không còn những hành vi vi phạm pháp luật như vừa rồi nữa”.

Tổ công tác do một lãnh đạo UBND trực tiếp chỉ đạo, có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát trong tất cả các khâu trong quá trình giải quyết, xử lý; trong đó khẩn trương thống kê và phân loại thiệt hại theo từng quốc gia, mức độ, giá trị thiệt hại... và gửi các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại với thành phần gồm các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; lãnh đạo UBND các địa phương liên quan để điều phối, phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết thủ tục và hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh.

Chủ động đẩy nhanh việc hướng dẫn chi tiết, cụ thể để hỗ trợ các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại, đảm bảo giải quyết kịp thời những đề nghị và vướng mắc của các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó phối hợp với địa phương làm việc với doanh nghiệp bị thiệt hại nặng, bị cháy và gặp khó khăn chưa phục hồi sản xuất để đánh giá thiệt hại; xác định khả năng và những khó khăn khi phục hồi sản xuất kinh doanh, đề xuất các phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, nhất là tại các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp; nhanh chóng truy tìm và trả lại nhà đầu tư các trang thiết bị đã bị lấy cắp; tăng cường công tác theo dõi nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Ngọc Quang