Nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia

Nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia
(GDVN) - Tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó trên thực địa, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của