Agribank khai trương Văn phòng đại diện khu vực Tây Nam bộ

15/05/2015 10:19 Cao Nguyên
(GDVN) - Tại khu vực Tây Nam bộ, Agribank hiện có 305 chi nhánh và phòng giao dịch, mạng lưới trải rộng tới từng huyện, liên xã phục vụ cho vay khách hàng.

Agribank vừa chính thức khai trương hoạt động Văn phòng đại diện khu vực Tây Nam bộ tại địa chỉ 146 Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Đây là một phần quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Agribank.

Cắt băng khai trương Văn phòng đại diện khu vực Tây Nam bộ.

Khu vực Tây Nam bộ có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, sản xuất kinh doanh có tính hàng hóa cao, cung cấp nhiều sản phẩm nông nghiệp, thủy sản lớn nhất của cả nước.

Đây cũng là khu vực có nhiều tiềm năng lợi thế về môi trường đầu tư, vùng nguyên liệu rộng lớn phục vụ chế biến xuất khẩu, có nguồn nhân lực dồi dào, cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông ngày càng được hoàn thiện, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ với nhiều chủ trương, chính sách quan trọng. 

Tại khu vực Tây Nam bộ, Agribank hiện có 305 chi nhánh và phòng giao dịch, mạng lưới trải rộng tới từng huyện, liên xã phục vụ cho vay khách hàng.

Đến 30/4/2015, tổng nguồn vốn huy động đạt gần 77.000 tỷ đồng, chiếm 30,6% nguồn vốn khu vực miền Nam; tổng dư nợ cho vay đạt 93 ngàn tỷ đồng, chiếm 46,4% dư nợ trong khu vực miền Nam.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban lãnh đạo Văn phòng đại diện khu vực Tây Nam bộ, ông Tiết Văn Thành - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc yêu cầu Văn phòng đại diện khẩn trương phân công nhiệm vụ cụ thể các cán bộ, tổ chức bố trí nhân sự cho các bộ phận phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc; rà soát, củng cố và đề xuất mở rộng mạng lưới hoạt động có hiệu quả tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn...

Đặc biệt, cần giữ vai trò đầu mối phối hợp với các chi nhánh làm tốt mối quan hệ với cấp ủy, cơ quan, ban, ngành tại địa phương nhằm tranh thủ sự hỗ trợ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thực sự là một cánh tay kéo dài của Trụ sở chính Agribank.

Cao Nguyên