Ai cho phép Trường tiểu học Ngô Gia Tự thu tiền tài trợ giáo dục?

12/08/2019 06:19 TUẤN KIỆT
(GDVN) - Trường tiểu học Ngô Gia Tự đã lập kế hoạch tiếp nhận tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho năm học mới và được cấp trên phê duyệt.

Ngày 4/7/2019, Trường tiểu học Ngô Gia Tự (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) lập kế hoạch tiếp nhận các khoản tài trợ năm học 2019-2020.

Theo kế hoạch này, nhà trường tiếp nhận tài trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị; xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất, hỗ trợ hoạt động dạy và học, hoạt động giáo dục và chăm nuôi bán trú.

Cụ thể, nhà trường tiếp nhận tài trợ để mua máy vi tính, máy tính laptop, bàn giáo viên, bàn ghế học sinh, máy in, máy điều hòa, quạt trần, rèm cửa, đồ dùng bán trú… với tổng kinh phí gần 490 triệu đồng.

Nhà trường thay cửa nhôm kính 3 phòng học, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng, bảo dưỡng điều hòa, sửa chữa bếp bán trú với số tiền hơn 280 triệu đồng.

Tổng giá trị tiếp nhận tài trợ ước tính của năm học 2019-2020 dự kiến khoảng gần 770 triệu đồng.

Thời gian tiếp nhận tài trợ từ ngày 28/7 đến 5/8/2019: là thời điểm tiếp nhận tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho năm học mới.

Kế hoạch tiếp nhận tài trợ của Trường tiểu học Ngô Gia Tự được cấp trên ký tên và đóng dấu chức danh (Ảnh: Tuấn Kiệt)

Nhà trường cũng tiếp nhận tài trợ vào các thời điểm khác trong năm học theo đăng ký của nhà tài trợ.

Bản kế hoạch này sau đó được lãnh đạo Trường tiểu học Ngô Gia Tự trình lên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng, Phòng Tài chính kế hoạch để xin ý kiến.

Đồng thời trình lên Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng để xin phê duyệt kế hoạch tiếp nhận tài trợ.

Các cơ quan nói trên đã cho ý kiến và phê duyệt bằng cách ký và đóng dấu chức danh vào bản kế hoạch tiếp nhận tài trợ của nhà trường.

Sau khi được cấp trên cho phép, nhà trường đã tổ chức triển khai tới phụ huynh học sinh công khai, trên tinh thần tự nguyện.

Tính đến ngày 2/8/2019, nhà trường đã tiếp nhận của 114 phụ huynh với mức tài trợ cao nhất là 5 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng.

Tổng số tiền đã tiếp nhận là 371 triệu đồng và đã được gửi vào tài khoản của nhà trường tại ngân hàng.


Trường Ngô Gia Tự yêu cầu phụ huynh đóng tiền tài trợ giáo dục trong một tuần

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Trà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngô Gia Tự, nhà trường xây dựng kế hoạch tiếp nhận tài trợ căn cứ vào Thông tư 16/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn 1341 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng.

Để xây dựng kế hoạch này, nhà trường đã tổ chức họp cấp ủy, chi bộ, Hội đồng trường, Hội đồng sư phạm, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường để triển khai và thống nhất chủ trương thực hiện;

Sau đó phổ biến chủ trương tới từng phụ huynh trong cuộc họp phụ huynh cuối năm học 2018-2019.

“Sau khi xây dựng kế hoạch, nhà trường đã xin ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính kế hoạch và xin ý kiến của Ủy ban nhân dân quận.

Kế hoạch vận động tài trợ đã được phê duyệt và nhà trường thực hiện theo đúng quy trình của các văn bản hướng dẫn”, bà Trà nói.

Cũng theo bà Trà, nhà trường đã thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ gồm có: hiệu trưởng, kế toán, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Ban thanh tra nhân dân, chi đoàn, Tổ chuyên môn, văn phòng và giáo viên tổ 1.

Khi nộp tiền về nhà trường, bộ phận tài chính kế toán sẽ ghi vào sổ và viết hóa đơn cho phụ huynh.

Bà Trà cũng khẳng định “Nhà trường thực hiện việc vận động, tiếp nhận tài trợ xã hội hóa theo các quy trình và hướng dẫn theo quy định của pháp luật.

Việc vận động tài trợ tại trường theo phương châm tự nguyện, nên không phải phụ huynh nào cũng ủng hộ”.

Sau khi kết thúc từng giai đoạn của kế hoạch vận động tài trợ, nhà trường sẽ công khai danh sách tổ chức, cá nhân tài trợ; số cơ sở vật chất, tiền mặt được tài trợ để nhân dân, phụ huynh học sinh, các cơ quan đơn vị hữu quan được biết, giám sát.

TUẤN KIỆT