Ảnh hiếm về cảnh luyện tập của đặc nhiệm SEAL Hải quân Mỹ

16/08/2012 12:19 Lê Mai
(GDVN) - Đặc nhiệm SEAL là đội quân đặc nhiệm thiện chiến và ưu tú nhất của quân đội Mỹ nói chung và Hải quân Mỹ nói riêng. Đây là những binh sỹ đặc nhiệm được tuyển trọn từ các đơn vị trong toàn lực lượng quân đội Mỹ. Đặc nhiệm SEAL được đề cập nhiều trong các tài liệu nghiệp vụ, phim ảnh hành động. Những người lính đặc biệt này có khả năng xuất quỷ nhập thần, hành động, tấn công và hoàn thành nhiệm vụ mau lẹ. Họ có thể tiếp cận, áp sát, khống chế hoặc tiêu diệt mục tiêu từ tàu ngầm, máy bay trực thăng. Để trở thành một binh sỹ của SEAL thực thụ cũng không hề đơn giản, ngoài tố chất, yêu cầu của SEAL rất cao đặc biệt là thể lực và khả năng chịu đựng.
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Cảnh luyện tập gian khổ của các binh sỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ - SEAL. (nguồn ảnh: US Navy)
Biển thông báo kèm cảnh báo chỉ có ở SEAL
Lê Mai