Ảnh hiếm về chân dung người Việt những năm nửa cuối thế kỷ 19

07/06/2012 07:03 Vũ Vũ (Nguồn: nguyentl)
(GDVN) - Những bức ảnh đen trắng hiếm có về người Việt những năm 1884 – 1885 do một bác sĩ quân y, nhiếp ảnh gia người Pháp Charles-Edouard Hocquard thực hiện trong lần theo đoàn lính viễn chinh Pháp tới Việt Nam.
Con gái Hà Nội.
Con gái Hà Nội.
Con gái Hà Nội.
Con gái Nam Định.
Phụ nữ Nam Bộ.
Phụ nữ Sài Gòn.
Hai mẹ con.
Phụ nữ Bắc Kỳ với nón quai thao.
Vợ một viên quan ở Hà Nội.
Học trò.
Học trò.
Thông dịch viên.
Gia đình một thương gia.
Diễn viên tuồng.
Phụ nữ Bắc Kỳ.
Một gia đình quan lại.
Xã trưởng ở Nam Định.
Một viên quan.
Vị quan ở Huế.
Một viên quan.
Một viên quan.
Một viên quan.
Một viên quan.
Một viên quan.
Quan án ở Hà Nội.
Quan Bộ Hộ
Joseph Lai, thông dịch viên của Tổng Ðốc Hà Nội
Lính tập miền Nam và lính tập miền Bắc.
Lính tập miền Bắc (Linh thú)
Lính tập miền Nam
Gia đình một anh lính tập.
Thông dịch viên của một viên quan khâm sứ ở Hà Nội.
Trí thức và thông dịch viên làm việc cho quan Khâm sứ Hà Nội
Quan Tổng Ðốc Hà 
Quan Tổng Ðốc Hà Nội và đoàn tùy tùng vào ngày 14/7/1884.
Vũ Vũ (Nguồn: nguyentl)