Ảnh: Lính Mỹ vác vũ khí đi tuần tra ở Kunar, Afghanistan

30/04/2012 09:04 Lê Mai (theo AP, Mil)
(GDVN) - Một số hình ảnh ghi lại hoạt động tuần tra của các binh sỹ quân đội Mỹ hiện đang có mặt trong biên chế của Phân đội kiến thiết tỉnh Kunar ở Afghanistan trong tháng 4/2012.
Lính Mỹ đi tuần tra ở Kunar, Afghanistan
Lính Mỹ đi tuần tra ở Kunar, Afghanistan
Lính Mỹ đi tuần tra ở Kunar, Afghanistan
Lính Mỹ đi tuần tra ở Kunar, Afghanistan
Lính Mỹ đi tuần tra ở Kunar, Afghanistan
Lính Mỹ đi tuần tra ở Kunar, Afghanistan
Lính Mỹ đi tuần tra ở Kunar, Afghanistan
Lính Mỹ đi tuần tra ở Kunar, Afghanistan
Lính Mỹ đi tuần tra ở Kunar, Afghanistan
Lính Mỹ đi tuần tra ở Kunar, Afghanistan
Lê Mai (theo AP, Mil)