Ảnh: Lực lượng đặc biệt Trung Quốc huấn luyện trong bùn và nước

20/07/2012 07:00 Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)
(GDVN) - Lực lượng đặc biệt Trung Quốc tham gia huấn luyện chống khủng bố trong môi trường nước và bùn đất. >> Cập nhật tin từ Facebook
Lực lượng đặc biệt Trung Quốc huấn luyện trong bùn và nước
Lực lượng đặc biệt Trung Quốc huấn luyện trong bùn và nước
Lực lượng đặc biệt Trung Quốc huấn luyện trong bùn và nước
Lực lượng đặc biệt Trung Quốc huấn luyện trong bùn và nước
Lực lượng đặc biệt Trung Quốc huấn luyện trong bùn và nước
Lực lượng đặc biệt Trung Quốc huấn luyện trong bùn và nước
Lực lượng đặc biệt Trung Quốc huấn luyện trong bùn và nước
Lực lượng đặc biệt Trung Quốc huấn luyện trong bùn và nước
Lực lượng đặc biệt Trung Quốc huấn luyện trong bùn và nước
Lực lượng đặc biệt Trung Quốc huấn luyện trong bùn và nước
Lực lượng đặc biệt Trung Quốc huấn luyện trong bùn và nước
Lực lượng đặc biệt Trung Quốc huấn luyện trong bùn và nước
Lực lượng đặc biệt Trung Quốc huấn luyện trong bùn và nước
Lực lượng đặc biệt Trung Quốc huấn luyện trong bùn và nước
Lực lượng đặc biệt Trung Quốc huấn luyện trong bùn và nước


Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)