Ảnh: Trung Quốc huấn luyện lính thủy đánh bộ

13/04/2012 06:00 Hồng Thủy (theo Quân báo ký giả)
(GDVN) - Thủy quân lục chiến là một lực lượng binh chủng hợp thành của quân đội Trung Quốc, hoạt động của nó luôn nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt của giới quan sát quân sự quốc tế. Thành lập năm 1953 với 1 trung đoàn, năm 1980 thành lập 1 lữ đoàn, ngày nay, thủy quân lục chiến Trung Quốc đã trở thành một binh chủng độc lập phản ứng nhanh gồm nhiều bộ phận cấu thành như trinh sát lưỡng thê (hải - lục quân), bộ binh, tăng thiết giáp, pháo binh, tên lửa, lính dù, phòng hóa, thông tin, công binh...Lực lượng này được trang bị xe tăng T59, xe thiết giáp lưỡng thê 63, xe tải lội nước 77, pháp tự hành 122 ly, tên lửa chống tăng Hồng Tiễn 8, tên lửa phòng không vác vai Tiền Vệ 1...
Hồng Thủy (theo Quân báo ký giả)