Bài thi dưới 1 điểm, thí sinh sẽ trượt tốt nghiệp

12/02/2017 06:41 Linh Hương
(GDVN) - Theo quy chế thi THPT quốc gia 2017 và xét tốt nghiệp THPT năm 2017, nếu một trong ba môn thi dưới 1 điểm, thí sinh sẽ trượt tốt nghiệp.

Theo quy chế thi THPT quốc gia 2017 và xét tốt nghiệp THPT, bài thi trắc nghiệm từng phần trong bài thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội được chấm theo thang điểm 10 và làm tròn đến hai chữ số thập phân. 

Để xét tốt nghiệp, quy chế cũng quy định các bài thi đều quy về thang điểm 10. Như vậy, với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, điểm để lấy xét tốt nghiệp là điểm trung bình cộng của ba bài thi thành phần.

Để được công nhận tốt nghiệp, thí sinh phải đáp ứng một trong những điều kiện đó là các bài thi và môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều phải đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10.

Linh Hương