Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông

24/11/2014 21:52 Ngọc Quang
(GDVN) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT vừa ký Quyết định kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo này.

Hai Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - ông Đinh La Thăng (Phó Trưởng ban thường trực); Bộ trưởng Bộ Xây dựng - ông Trịnh Đình Dũng.

Các Ủy viên BCĐ gồm: Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - ông Nguyễn Ngọc Đông; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - ông Nguyễn Văn Trung; Thứ trưởng Bộ Xây dựng - ông Bùi Phạm Khánh; Thứ trưởng Bộ Tài chính - ông Trần Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - ông Chu Phạm Ngọc Hiển; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - ông Nguyễn Đồng Tiến; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước - ông Cao Tấn Khổng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Nguyễn Cao Lục; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Trần Văn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Bộ Lĩnh.

Về phía địa phương có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - ông Nguyễn Quốc Hùng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh - ông Nguyễn Hữu Tín.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải là ông Trần Xuân Sanh - Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông Vận tải.

Ngọc Quang