Báo chí đã làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao

01/01/2015 08:17 X.Q
(GDVN) -Đó là nhận định của lãnh đạo Đảng trong việc đánh giá những đóng góp của báo chí trong năm 2014 tại Hội nghị tổng kết công tác Báo chí toàn quốc hôm 31/12.

Sáng 31/12/2014, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Tham dự Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Hội nghị cũng có sự tham gia của gần 600 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; cơ quan chủ quản báo chí; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố; các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Báo chí đã làm tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan ngôn luận... 

Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác báo chí năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; nghe các ý kiến, tham luận thẳng thắn, thiết thực về nhiều vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí và hoạt động báo chí.

Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có một số mặt thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên phần lớn các cơ quan báo chí đã làm tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và diễn đàn của nhân dân với những kết quả đáng ghi nhận.

Các cơ quan báo chí, những người làm báo cả nước đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát định hướng chính trị, nắm bắt thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014…

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Báo chí toàn quốc hôm 31/12

Báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền đậm nét công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực tuyên truyền việc thực thi Hiến pháp 2013, Luật Đất đai sửa đổi và nhiều bộ luật quan trọng khác.

Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực xã hội, giúp các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước có thêm thông tin để kiểm tra, xác minh, xử lý sai phạm, góp phần làm cho nhân dân tin tưởng vào quyết tâm đấu tranh của Đảng, Nhà nước với tham nhũng, tiêu cực. 

Báo chí thể hiện cao độ tinh thần yêu nước, tham gia tích cực, có hiệu quả trong đấu tranh phản đối hành động ngang ngược của phía Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước ta. 

Triển khai, tuyên truyền nhiều vấn đề văn hóa, xã hội quan trọng, các Nghị quyết của Trung ương, các kỳ họp thứ 7, thứ 8 Quốc hội khóa XIII; các ngày lễ, sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước; đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị.

Bên cạnh những ưu điểm đó, tham luận tại Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Trong đó có việc xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ chưa được khắc phục; tình trạng đăng, phát các thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, làm phương hại đến lợi ích đất nước; không ít báo, đài, tạp chí thông tin sai sự thật, nhất là các báo điện tử, trang thông tin điện tử của báo in; thông tin tiêu cực, giật gân câu khách

Chưa chú trọng phản ánh gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, các thành tựu kinh tế - xã hội. Tình trạng vi phạm về quảng cáo trên báo chí, vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ vẫn tồn tại. Việc quản lý cộng tác viên, văn phòng thường trú của một số cơ quan báo chí vẫn còn bị buông lỏng…

Nhiệm vụ nặng nề còn ở phía trước

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương những kết quả đáng ghi nhận của công tác báo chí năm 2014; nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí cần tập trung triển khai trong năm 2015 và trong thời gian tiếp theo.

Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng gắn với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng an ninh, văn hóa, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm 2015: 85 năm thành lập Đảng; 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 40 năm đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác lãnh đạo, quản lý báo chí; thực hiện tốt hơn việc chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, biên tập viên, phóng viên báo chí.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, những giải pháp cơ bản triển khai nhiệm vụ báo chí trong thời gian tới. 

Để triển khai tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị: Những người làm công tác báo chí cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng. Báo chí cần tiếp tục tuyên truyền thật tốt việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015. 

Đồng chí yêu cầu cơ quan chỉ đạo, quản lý cũng như các cơ quan báo chí, các nhà báo đều phải nỗ lực, cố gắng, không ngừng tự làm mới mình về tư duy, chỉ đạo, quản lý, tác nghiệp, quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các giải pháp đã được thảo luận và thống nhất tại Hội nghị.
 

X.Q