Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Thực hiện nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính

04/08/2017 14:10 Mai Anh
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm vì thế toàn ngành đã có nhiều giải pháp tích cực.

Nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân, các tổ chức, đơn vị, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. 

Do đó, thời gian qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung tối đa nguồn lực, quyết liệt triển khai cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách đồng bộ từ việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách cho đến việc tổ chức thực hiện, đặc biệt trong lĩnh vực kê khai, thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ảnh nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

Tập trung rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP các năm 2014, 2015, 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016, giảm chi phí cho doanh nghiệp năm 2017 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cấp thiết này.

Cụ thể, trên cơ sở rà soát từng thủ tục, chi tiết đến từng thành phần hồ sơ và tiêu chí trên các mẫu biểu, tờ khai, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành các Quyết định nhằm cắt giảm hồ sơ, thủ tục, quy trình thực hiện của tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ từ thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội , thẻ bảo hiểm y tế đến giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Để công tác rà soát thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao nhất, ngay từ năm 2015 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thành lập Tổ rà soát hoạt động chuyên nghiệp (vận dụng mô hình của Tổ đề án 30) để rà soát tổng thể 115 thủ tục hành chính. 

Với tư duy nhận thức, cách làm mới trên tinh thần đặt mình vào vị trí của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính để rà soát từng thủ tục, chi tiết đến từng thành phần hồ sơ và tiêu chí trên các mẫu biểu, tờ khai để cắt giảm tối đa thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân. 

Cụ thể giảm từ 115 thủ tục xuống còn 33 thủ tục (chưa tính thủ tục về tham gia giao dịch điện tử). 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung tối đa nguồn lực, quyết liệt triển khai cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - ảnh nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Sau đợt tổng rà soát các thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, gồm: Thủ tục hành chính trong giao dịch điện tử; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc 3 lĩnh vực: Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; 

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. 

Về số lượng hồ sơ (gồm biểu mẫu, tờ khai, đơn, công văn đề nghị) đã giảm 56% thủ tục hành chính. Về chỉ tiêu trên tờ khai, biểu mẫu đã giảm 82% thủ tục hành chính. Về quy trình, thao tác thực hiện đã giảm 78% thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã bãi bỏ 11 thành phần hồ sơ, do đó cắt giảm được thời gian, chi phí của cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Đến năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục tập trung rà soát bộ thủ tục hành chính của Ngành, trong đó trọng tâm là rà soát các thủ tục liên quan đến việc giải quyết và chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ

Trên cơ sở đó, đã cắt giảm thêm 1 thủ tục (từ 33 thủ tục xuống còn 32 thủ tục); giảm 38% thành phần hồ sơ; giảm 42% tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 54% quy trình, thao tác thực hiện…

Cũng trong năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với nhiều bộ, ngành, tổ chức khảo sát, đánh giá tính hiệu quả của việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thu nộp và chi trả bảo hiểm xã hội tại một số tỉnh, thành phố.

Bước sang năm 2017, ban hành Kế hoạch số 595/KH-BHXH, yêu cầu cán bộ công nhân viên chức nghiêm túc thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính bằng 3 hình thức: Trực tiếp tại bộ phận “Một cửa”, qua dịch vụ bưu chính công ích, qua giao dịch điện tử. 

Với việc đa dạng hóa các phương thức giao dịch đã giúp tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, người lao động và người dân trong việc giao dịch và thụ hưởng chế độ.

Tính đến hết tháng 6/2017, toàn Ngành đã tiếp nhận 13.435.085 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết là 12.741.488 (đạt 94,8%).

Cùng với việc rà soát, đánh giá các thủ tục hành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính, đảm bảo không ban hành thêm các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ nằm ngoài quy định của pháp luật. 

Các quy định, quy trình, thủ tục thuộc tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ phải vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức cho cá nhân, tổ chức tham gia và thụ hưởng chính sách.

Đặc biệt, tháng 4/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. 

Theo đó, đã cắt giảm thêm 4 thủ tục hành chính, góp phần giảm số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành từ 32 thủ tục xuống còn 28 thủ tục. 

Tất cả các thủ tục hành chính của ngành đều được các đơn vị trực thuộc và bảo hiểm xã hội các địa phương cập nhật thường xuyên và công khai trên các trang thông tin điện tử cũng như niêm yết tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính” của cơ quan bảo hiểm xã hội. 

Qua đó, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tra cứu, tìm hiểu. Chính vì thế, từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam không nhận được phản ánh nào của người dân liên quan thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Thực hiện Nghị định của Chính phủ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 519/KH-BHXH. 

Theo đó, tập trung xây dựng và kết nối thông suốt dữ liệu trong toàn Ngành, đảm bảo công khai và minh bạch. 

Ngay trong năm 2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tin học hóa trong quản lý, giải quyết các chế độ chính sách. 

Cụ thể như: trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 152/QĐ-TTg ngày 28/1/2015 phê duyệt dự toán thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông trong hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012 - 2015 để xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành, sẵn sàng cho việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Chính phủ; Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 9/3/2015 về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Vì sao “treo” chi phí vật tư y tế?

Trên cơ sở các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện điều chỉnh Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012-2015. 

Với việc thực hiện Kế hoạch được điều chỉnh, các dữ liệu về người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sẽ được quản lý tập trung và liên thông từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện. Qua đó, sẽ cắt giảm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cho chính ngành bảo hiểm xã hội.

Năm 2016 việc áp dụng Hệ thống giao dịch điện tử trong lĩnh vực đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế cũng đóng vai trò quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính.

Hệ thống giao dịch điện tử trong lĩnh vực đóng bảo hiểm xã hội đến nay đã cơ bản hoạt động ổn định, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khi thực hiện giao dịch, chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính được nâng cao.

Theo người đứng đầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giám định bảo hiểm y tế cũng đã được triển khai quyết liệt. 

Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã chính thức vận hành. Hiện nay, hơn 12.000 cơ sở y tế (trừ những cơ sở y tế ở vùng sâu, vùng xa không có điện lưới, internet) đã thực hiện giao dịch và chuyển dữ liệu trực tiếp lên cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Hiện nay, ngành bảo hiểm xã hội đang phục vụ hơn 75 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Với tần suất khám chữa bệnh khoảng 140 triệu lượt người/năm do vậy việc giám định bảo hiểm y tế điện tử thực sự mang lại hiệu quả rất lớn.

Mai Anh