Bộ Giáo dục và Đào tạo cần làm rõ phản ánh về bổ nhiệm cán bộ

19/11/2017 06:09 Vũ Phương
(GDVN) - Bà Nguyễn Thị Hạnh khi lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại vị trí Phó phòng không đạt, bất ngờ sau đó một thời gian lại được bổ nhiệm Trưởng phòng.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn phản ánh của một số cán bộ công chức từng công tác ở Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bà Nguyễn Thị Hạnh đã hết thời hạn bổ nhiệm lại hơn 10 tháng nhưng vẫn ký trình với chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp, vẫn hưởng phụ cấp chức vụ 0,4.

Vẫn theo như phản ánh, các cấp có trách nhiệm chưa có một thông báo chính thức nào về vấn đề này, dẫn đến sự mập mờ, có phần thực hiện không đúng Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 và Nghị định của Chính phủ số 24/2010/NĐ - CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo đơn phản ánh nêu, tháng 5/2016, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của tập thể cán bộ, công chức Phòng Tổng hợp để bổ nhiệm lại chức vụ cho bà Hạnh.

Tại cuộc họp này (ngày 12/5/2016), đã có nhiều ý kiến phát biểu góp ý về những hạn chế trong năng lực lãnh đạo, khả năng phối hợp công tác, thậm chí có những ý kiến đề nghị thẳng thắn có nên tiếp tục bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng phòng Tổng hợp đối với bà Hạnh?

Bộ Giáo dục cần sớm công khai, minh bạch về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh: VGP. 

Phản ánh của các cán bộ trên cũng thẳng thắn chỉ ra, bà Hạnh nhiệt tình trong công việc nhưng có động cơ cá nhân, không vô tư trong hoạt động công vụ. Hơn nữa, có công thì nhận và có khuyết điểm thì đổ lỗi cho cán bộ có liên quan.

Kết thúc buổi họp, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng đối với bà Hạnh. Số phiếu tín nhiệm bà Hạnh chỉ đạt 6/15 phiếu đồng ý (đạt 40%).

Theo đơn nêu, cùng thời điểm làm quy trình bổ nhiệm lại đối với bà Hạnh còn có 3 người khác đều là các vị trí cấp trưởng của các đơn vị khác nhau trong cùng cơ quan, trong đó có 1 người làm cùng đơn vị bà Hạnh.

Cả ba người này đều được các đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực, phẩm chất và trách nhiệm công tác, đạt phiếu tín nhiệm cao, trái ngược lại với bà Hạnh. Thế nhưng điều lạ là cả ba người này đều bị “treo” quyết định bổ nhiệm lại.

Điều bất ngờ, đến tháng 2/2017, bà Hạnh lại được triển khai quy trình, lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm mới với chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp. Sau đó, việc này bị dư luận phán, các cơ quan báo chí lên tiếng việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng đã bị dừng lại.

Ngày 7/11 mới đây, bà Hạnh tiếp tục được lấy tín nhiệm và đề nghị vào vị trí Trưởng phòng Tổng hợp.

Để làm rõ những phản ánh trên, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên lạc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Vũ Phương