Bộ Giáo dục yêu cầu công khai thông tin về các trung tâm ngoại ngữ, tin học

11/05/2018 07:00 Linh Hương
(GDVN) - Ngày 9/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm rà soát, đánh giá tổng thể về hoạt động của các trung tâm đang hoạt động trong địa bàn hoặc phạm vi quản lý.

Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về thành lập, cấp phép hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các trung tâm và có biện pháp xử lý kiên quyết những hiện tượng vi phạm các quy định hiện hành. 

Ngày 9/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học. (Ảnh minh họa: Báo Phú Thọ)

Các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai thông tin về danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học (công lập, tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài), trung tâm bồi dưỡng ngắn hạn trong phạm vi quản lý đã được cấp phép hoạt động (ghi rõ các điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian thành lập, thời gian, địa điểm được cấp phép hoạt động); công khai thông tin về danh sách học viên được cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Các thông tin này phải được cập nhật thường xuyên. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các Sở, các trường chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung trên và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 25/5.

Linh Hương