Bộ GTVT chỉnh đốn nhân viên ngành hàng không

01/04/2014 17:18 VIẾT CƯỜNG
(GDVN) - Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hàng không.

Trên trang thông tin điện tử của Bộ GTVT ngày 1/4 cho hay, Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu vừa ký ban hành Chỉ thị về việc Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hàng không Việt Nam.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam tiếp tục tăng cường tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ GTVT trong việc giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, người lao động ngành Hàng không.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngành hàng không rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống nội quy, quy chế làm việc, quá trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính; phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà chức trách trong điều tra xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm cán bộ, nhân viên vi phạm.

Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị; thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; phổ biến giáo dục đối với nhân viên hàng không về pháp luật của Việt Nam cũng như pháp luật của các nước có mở đường bay với Việt Nam. 

Thực hiện phân công công việc cụ thể, rõ ràng và theo dõi thực hiện nhiệm vụ công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; giáo dục, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, lịch sự đối với nhân viên hàng không, không làm việc riêng trong giờ hành chính, trang phục gọn gàng, lịch sự…; nghiên cứu, đề ra các biện pháp cụ thể để ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ đối với nhân viên hàng không tại nhà ga cũng như trên tàu bay, nhất là đối với các chuyến bay quốc tế.

VIẾT CƯỜNG