Bộ Ngoại giao: Thỏa thuận của VN và TQ vẫn tuân thủ DOC

21/10/2011 06:25 Nguyễn Hường
(GDVN) - Các ý kiến cho rằng "Thỏa thuận về nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển" là một bước rút khỏi DOC là hoàn toàn không có cơ sở.
Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 20/10, trả lời các câu hỏi có liên quan tới ý nghĩa của "Thỏa thuận về nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển" được ký kết hôm 11/10 vừa qua trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và về bình luận của một số báo chí nước ngoài cho rằng, với thỏa thuận này, dường như Việt Nam và Trung Quốc sẽ giải quyết song phương các tranh chấp trên biển, kể cả các tranh chấp liên quan tới nhiều bên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị Ý cho biết: đó là những ý kiến hoàn toàn không có sơ sở thực tế.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị
"Việc ký kết thỏa thuận về nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển có ý nghĩa hết sức quan trọng, là bước tiến tích cực trong quá trình đàm phán giải quyết các vấn đề trên biển.

Thỏa thuận đã xác định các nguyên tắc cơ bản định hướng cho việc giải quyết các vấn đề tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và tính đến lợi ích của các bên liên quan.

Chúng tôi cho rằng, để có thể tìm kiếm một giải pháp quá độ tạm thời hay giải pháp lâu dài cho các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông đòi hỏi nỗ lực và thiện chí của cả hai bên, cần tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, nhất là công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về Luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1992 và DOC như đã được nêu trong thỏa thuận.

Với thỏa thuận về nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển, Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất chỉ giải quyết song phương các tranh chấp trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Các tranh chấp liên quan tới các nước khác sẽ tiến hành hiệp thương với các nước đó để giải quyết như đã được đề cập đến trong Điều 3 của bản thỏa thuận.

Điều này hoàn toàn phù hợp với DOC và quan điểm nhất quán của Việt Nam về cách thức giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông.

Đó là:những tranh chấp chỉ liên quan tới hai nước sẽ được giải quyết song phương giữa hai nước liên quan. Những tranh chấp liên quan tới nhiều nước sẽ được trao đổi và giải quyết giữa tất cả các nước có liên quan. Những vấn đề có tính chất khu vực và toàn cầu cần phải có cách tiếp cận đa phương thích hợp.

Do đó, ý kiến cho rằng thỏa thuận nêu trên là một bước rút khỏi DOC là hoàn toàn không có cơ sở."

Nguyễn Hường